Stavba nového kůru 28.11.2011

Díky Nadaci OKD má kostel Archanděla Michaela v Dětřichovicích nový kůr.

Občanskému sdružení "Dětřichovice" se podařilo získat v letošním roce dotaci od Nadace OKD na opravu zdemolovaného kůru v kostele v Dětřichovicích. Nadace OKD podpořila náš projekt částkou 210 000.-Kč. Nemalou měrou se však na obnově části památky podíleli sami členové OS "Dětřichovice", sbor dobrovolných hasičů ze Světlé Hory, místní občané i chalupáři a farníci z Malé Morávky. Veškerým pracem předcházelo vypracování projektové dokumentace a posudek statika s doporučením následných oprav. Na kůr byla přivedena elektroinstalace i pro budoucí varhany, byly opraveny omítky, ve vstupní chodbě s osazením kropenky. Původní vytlučené schody jsou doplněny o schody nové a celá zadní část kostela je nově vymalována. Dřevěné zábradlí na kůru bylo vytvořeno na doporučení odboru památkové péče podle předlohy v kostele sv. Martina v Široké Nivě.

Za OS "Dětřichovice" MUDr. Petra Míčková detrichovice@centrum.cz